درباره ما

معرفی شرکت :
بسمه تعالی
شرکت سرب مرکزی افتخار دارد از سال  ١٣٨٠ به یاری خداوند متعال نسبت به فعالیت در زمینه بازیافت ماهانه 1000 تن باطری فرسوده وتولید شمش سرب کمکی هر چند کوچک به تامین مواد اولیه  برای صنایع کشور و زمینه ساز اشتغال برای نیروی کار باشد .

اهداف :

کنترل و اطمینان از کیفیت محصول

استفاده از فیلتراسیون پیشرفته برای جلوگیری از هر نوع الودگی زیست محیطی كه معتقديم حفظ محيط زيست حفظ ارزشهاي الهي هست

و در نهایت جلب رضایت مشتری